EN - BUL - RO - GRK - IT - ES

Proje hakkında

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mobilya endüstrisi Avrupa’daki en büyük imalat endüstrilerinden biridir. Sektör sürekli büyüyen Asya pazarıyla rekabet etmek için yenilikçi bir tasarım yaklaşımına ihtiyaç duymaktadır. Mesleki Eğitim Programları sektörle paralel olarak gelişim göstermek zorundadır. Mesleki Eğitim Sağlayıcılar, sektörün ihtiyacı olan yenilikçi eğitim programlarını sağlayamamaktadırlar ve tasarımla ilgili olmayan teknik konulara odaklanmaktadırlar. Tasarım, üniversite seviyesinde değerlendirilmektedir ve sektör genel olarak tasarımcı çalıştıramayan küçük ve orta ölçekli şirketlerden oluştuğundan şu anki durumda tasarım kısmen göz ardı edilmiş durumdadır. Bu projeyle biz sektör temsilcilerine doğrudan insan hayatıyla ilgili olan yeni bir iş imkânı sağlamak istiyoruz!

 

Proje yapısal olmayan elemanların rikleri göz önüne alarak üretilmesiyle deprem esnasında insan hayatı, mal ve binalarda oluşan kayıpların önlenmesini hedef almaktadır.

 

Mesleki eğitim ve sismoloji bilimi açısından yapısal olmayan elemanlar Avrupa seviyesinde ele alınmamıştır. Avrupa’da şu ana kadar 300 bin kişiden fazla insan ölmüştür ve halen 260 milyon yaşayan deprem riski altındadır.

 

SISMILE projesiyle mobilya işçileri ve üreticileri için deprem esnasında binalarda yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanan risklerin önlenmesiyle ilgili bir elearning oluşturulması istenmektedir. Bu eLearning hedef grup üyelerini gerçek dünya simülasyonları yaratarak ve doğru ve yanlış tasarlanmış yapısal olmayan elemanların afetler esnasında yaşayanlar üzerinde etkilerini göstererek eğitmeyi amaçlamaktadır. Eğitim içeriği çok dilli olacaktır. (İngilizce, Türkçe, İtalyanca, İspanyolca, Yunanca, Bulgarca, Romence) ve partner ülkelerin ulusal ve uluslar arası farklılıkları dahil edilecektir. Eğitim programı mevcut yaygın ve örgün eğitim sistemlerinde, aynı zamanda da kişisel olarak kullanılabilecektir. Eğitim 7 ülkeden 8 partnerin işbirliğiyle oluşturulacaktır.

 

Mobilya endüstrisinin güncel sorunlarıyla yüzleşmek için eğitim programları çağdaş, kolay güncellenebilen ve ekonomik şekilde tasarlanmalı ve belirlenmelidir. Sektörün “Kişiselleştirilmiş ürünler”deki zayıflığı da eğitim programları hazırlanırken göz önünde bulundurulmalıdır. Maalesef mevcut eğitim programları temel olarak ürünün teknik kısmı üzerine odaklanmaktadır. Son yıllarda mobilya üretiminde tasarım yaklaşımı sürekli olarak gelişmektedir. Fakat istatistiklerde bu gelişimin mobilya üretiminin en fazla olduğu Asya’yla rekabet için yeterli olmadığı görülmektedir. Küreselleşme, mobilya endüstrisi gibi yoğun işgücüne sahip endüstrilerin yapısını değiştirmektedir. Ayrıca, şu ana kadar mobilya üretiminde Avrupa’nın en tehlikeli felaketi olan “ Bina içerisinde deprem kaynaklı oluşan risklere karşı yapısal olmayan elemanların tasarımı” gibi daha önce bir tasarım konusu olarak ele alınmamış bir konu söz konusudur.

 

Proje sonuçlarının muhtemel geri dönüşünün boyutunu anlamak için Avrupa’da deprem felaketiyle ilgili figürlere anlamak gereklidir. Avrupa tarihi yüz binlerce can ve milyonlarca Euro’luk mal kaybına yol açan felaketlerle doludur.

 

Deprem riski halen devam etmektedir ve hiçbir zaman ortadan kalkmayacaktır ve deprem alanında yaşayan nüfus şu an için 260 milyondan fazladır. Projenin konusu sınırlar ve uluslar arası bir konudur ve daha önce eğitim programlarında ele alınmamıştır. Projenin amacına ulaşarak deprem kaynaklı can, mal ve sürdürülebilirlik kaybı dereceleri azaltılacaktır.

 

Proje bu konuya eğilecektir ve bu yolla bir taşla iki kuş vurulacaktır. Öncelikle mobilya endüstrisi yeni bir çalışma konusuna sahip olacaktır ve isdihtam alanı artacaktır, ikinci olarak ise deprem esnasında yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanan riskler azaltılacaktır.

 

Proje sonuçlarıyla sırasıyla şu amaçlara ulaşılacaktır;

1) Mobilya endüstrisindeki işçiler ve üreticiler deprem riskine karşı bina içerisinde yapısal olmayan elemanlarla ilgili uygulama teknikleri konusunda eğitileceklerdir.

2) Eğitilen işçiler ve üreticiler bu teknikleri Avrupa’da deprem riski olan bölgelerde uygulayacaklar ve bundan fayda sağlayacaklardır.

 

3) Bu fayda mobilya sektöründeki isdihtamı arttıracaktır.

 

4) Bu tekniklerin uygulanması riskleri ve can, mal ve sürdürebilirlik kaybını azaltacaktır.