EN - BUL - RO - GRK - IT - ES

Partnerler

- - - - - - - - - - - -

 

 

P1: Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute

P2:Pera Fine Arts Vocational Training Institute

P3: Technical  University of Varna

P4: Romanian Society for Lifelong Learning

P5: The Institute of Training & Career Guidance (IEKEP)

P6: The European Furniture Manufacturers Federation

P7: Palazzo Spinelli Per L'arte E Il Restauto Associazione No Prof

P8: AIDIMA Furniture, Wood and Packaging Technology Institute

Third country partner:  Yamaguchi University, Graduate School of Sci. and Engr.

 

www.koeri.boun.edu.tr

 

P1: Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

 

Kansilli Rasathanesi 1868 kurulmuştur. 1982 Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde “Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü” adı altında rektörlüğe bağlı bir enstitüye dönüştürüldü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) çok disiplinli araştırmaların yapıldığı Deprem Mühendisliği , Jeodezi ve Jeofizik bölümlerine sahip lisans üstü eğitimlerin verildiği bir araştırma merkezidir.

Ayrıca 1926 yılından beri faaliyetini sürdüren Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDIM) yurdun herhangi bir bölgesinde meydana gelen bir depremin yeri ve büyüklüğü çok kısa bir sürede belirlenip gerekli mercilere bildirilmektedir. UDIM Ulusal ve uluslararası deprem veri merkezidir.

KRDAE halen bir çok uluslararası projede (EU, FP7) yer almaktadır.

1999 Kocaeli depreminden sonra olası bir afete hazılık için halkın bilinçlendirilmesi amacıyla başlatılan Afete Hazırlık Eğitim Projesi süresince 4 farklı eğitim programı geliştirildi.

Bu kapsamda, egitim sunumlari, el kitaplari, CD’ler ve bilgi kartlari hazirlanmis, bunlarin disinda Engelliler Için Yayinlar,Okullarda Afete Hazirlik El Kitabi, Hastanelerde Afete Hazirlik El Kitabi, Müze Eserlerinin Korunmasi konusunda çalismalar yapildı.

 

2004 yılında bu eğitim programlarının kalıcılığının sağlanması amacıyla KRDAE bünyesinde Afete Hazırlık Eğitim Birimi kuruldu. Bu birimin içinde "Dprempark" simulasyon merkezi oluşturuldu.

 

 Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bünyesinde kurulmuş olan DEPREMPARK’ta haftanın belirli günlerinde düzenlenen eğitimlerin amacı, İlköğretim Okulu öğrencilerini deprem konusunda aydınlatmak, onları deprem öncesi, sırası ve sonrasında nasıl davranacakları yönünde bilgilendirip bilinçlendirmektir . 2011 yılında "Deprempark" eğitimlerinde toplam 122 okul 4087 öğrenci ve 226 öğretmene deprem bilinci eğitimi verilmiştir.

 

Geliştirilen ABCD Temel Afet Blinci ,Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA), Depreme Karşı Yapısal Bilinç (DKYB), Sivil Savunma Görevlileri-Toplum Afet Gönüllüsü ve Halkın Afete Hazırlık Eğitim Programı (SSG-TAG)  eğitim programları halen AHEB tarafından toplumun her kesimine verilmektedir.

 

AHEB, afet riskinin azaltılması ve afete hazırlık için müfredat ve eğitim materyalleri geliştirir, eğitmen eğitimleri organize eder ve gerçekleştirir ve bu konudaki araştırma çalışmalarına katılır.

AHEB, ABCD Temel Afet Bilinci, Sivil Savunma Görevlileri ve Toplum Afet Gönüllüsü (SSG-TAG), Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA) ve Depreme Karşı Yapısal Bilinç (DKYB) konularında geliştirdiği dört eğitim programına ek olarak, hastanelerde, müzelerde, engellilerde ve okullarda afet hazırlığı ile iş sürekliliği konularında eğitim materyallerini Türkçe, Ingilizce ve Rusça olarak hazırlamıştır.

 

Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA) eğitiminin amacı; yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanabilecek tehlikeler hakkında bilinci artırmak, bu elemanların sarsıntı sırasında kaymalarını ya da düşmelerini önlemek için alınabilecek basit ama etkili önlemleri öğretmek ve tüm bireylere, bu küçük fakat etkili adımları atarak olası tehlikeleri azaltmaları için cesaret kazandırmaktır.

Bu eğitimde önerilen yapısal olmayan tehlikeleri azaltma yöntemleri, 8 ay süren bir araştırma, deneme ve hesaplama sürecinin sonunda geliştirilmiştir. Bu süreç, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde Amerikan Kızılhaçı ve Türkiye Kızılay Derneği'nin desteği ile birçok eğitimci ve araştırmacı ile birlikte gerçekleştirilmiştir.

Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Teknik Eğitim Programı, bu konuda uygulamalar yapmak üzere detaylı bilgi edinmek isteyen kişiler ve özellikle ustalar ve evde kendi işini kendi yapanlar için geliştirilmiştir.

 

KRDAE büyük telekominikasyon şirketlerine "Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması" konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmet kapsamında özellikle veri merkezleri, operasyon merkezleri , UPS panoları, akü odaları, kablolama uniteleri, havalandırma gibi Yapısal olmayan elemanların ASCE- 7-05 ve FEMA-74 standartlarına uygun olarak yapılandırılması konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır.

 

KRDAE aynı zamanda TRIPOD-Training Civil Engineers on Post-Earthquake Safety Assessment of Damaged Buildings Project (funded by Leonardo da Vinci Program under Agreement No EL/06/B/F/PP-148245)'in partneridir.

 

KOERI is also a partner of the and has contributed to the courseware development and pilot training. The main theme is the development of a methodology and a learning platform for the training of technicians involved in post-earthquake building safety inspections.

KRDAE SISMILE projesinde ozellikle Yapısal olmayan Elemanların Tehlikelerinin Azaltılması Konusunda bilgi birikimini paylaşacaktır. Geliştirilecek uzaktan eğitim programına deneyimli uzman kadrosuyla katkıda bulacaktır. Aynı zamanda Prejenin yönetimi ve finansal sormluluğunu üstlenecektir.

 

 

 

 

 

www.perasanat.com.tr

 

P2:Pera Fine Arts Vocational Training Institute

 

 

Pera Güzel Sanatlar 1991 yılından itibaren İstanbul’da iki farklı yerde meslek ve sanat eğitimi vermektedir. Başlangıçta küçük bir müzik kursu olarak hizmet veren kurum, şu an Pera Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi, Pera Güzel Sanatlar Lisesi, Pera Sanat Galerisi, Tiyatro Pera, Pera Dil ve Sanat kulu (Kanada) gibi farklı organizasyonlara sahiptir.   
SISMILE projesiyle ilgili olan Pera Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi içmimari, restorasyon, takı tasarım, moda tasarım, grafik tasarım, post prodüksiyon, web tasarım, müzik, tiyatro, dans, halkla ilişkiler, reklamcılık gibi 30’dan fazla alanda 150 öğretmen ve 30 personelle sanat ve mesleki eğitim sağlamaktadır.    
Her yıl farklı programlarda yaklaşık bin öğrenciye eğitim vermektedir. Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylıdır ve mezunları yine milli eğitim bakanlığından onaylı sertifika/diplomayla iş bulabilmektedirler.   
Hedef grup ve eğitim uygulamaları açısından Pera Türkiye’de benzeri olmayan bir kurumdur. Sektörle yakından ilişkisi vardır ve eğitim programları ilgili sektörün ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. Ayrıca eğitim programlarının hedef grubu farklı yaş, sosyal-ekonomik yapı ve eğitim seviyesine sahiptir.   İş hayatına dâhil olan yetişkinler mevcut bilgi ve becerilerini geliştirmek için, yüksek öğrenime devam edemeyen gençler de istihdam olanağı elde etmek için bu programlara katılabilirler.   Son hedef grup iş hayatlarıyla ilgili olmaksızın bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen kişilerdir.

2004 yılında Pera Avrupa Birliği projelerinde yer almaya başlamıştır. Türkiye’de sanat ve mesleki eğitime olan ilgiyi, seviyeyi ve yaklaşımı geliştirmek ve Avrupa standartlarına taşıma amacıyla birçok mesleki eğitim geliştirme ve kalite güvencesi projesine katılmış ve yönetmiştir.      20’yi aşkın projesi Pera’nın proje yönetim ve yürütme kapasitesini kanıtlamaktadır.  
Pera Güzel Sanatlar’ın SISMILE projesinde 2 temel rolü vardır. Bunlardan biri projenin koordinasyonudur. Pera, partnerler arasında işbirliğinin sağlanmasından sorumludur ve mümkün olan en iyi işbirliğinin temini ve kültürler ve uluslar arası ilişkiler açısından etkili sonuçlar alınması için aralarındaki iletişimi güçlendirmelerine yardımcı olacaktır.  Partnerlikte etkin iletişim sağlamanın yanı sıra Pera işlerin ve proje sonuçlarının kalitesinin teklifte belirtilen standartlarda ve iş paketleriyle paralel şekilde yürütülmesini sağlamakla da sorumludur.   

 

 

Pera’nın diğer temel rolü pilot ve yaygınlaştırma aşamalarıdır. Pera şimdiye kadar kendi öğrencileri için birçok farklı konuda müfredat ve eğitim içeriği geliştirmiş ve milli eğitim bakanlığından onay almıştır.
Bunun yanı sıra AB tarafından birçok müfredat/eğitim geliştirme projesinde çalışmıştır. Bu projede hedeflenen öğrencilerle aynı kategorideki “İçmimari” eğitim programına sahip olduğunu göz önüne aldığımızda, Pera’nın eğitim geliştirme ve pilot aşamalarında büyük rolü olacağını açıktır. Pera geliştirilen içerik için hedef grubun ve sektörün ihtiyaçları ve beklentilerini eğitim geliştiricileri ve kullanıcılar aracılığıyla yansıtacaktır. Ayrıca Pera, mevcut “içmimari” eğitimi sayesinde sektörde sahip olduğu geniş çapta işbirlikleriyle yaygınlaştırma aşamasında rol sahibi olacaktır.    
Pera proje ürünlerini Milli Eğitim Bakanlığı, okullar, eğitim kurumları, yetişkin hayat boyu öğrenme merkezleri, işverenler, işçiler, sendikalar, yerel idareler ve bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde diğer iştirakçilerle olan ilişkilerini kullanarak yaygınlaştıracaktır.

 

 

 

www.tu-varna.bg

 

P3: Technical  University of Varna

 

The Technical University of Varna (TUV), Bulgaria is the second largest technical university in Bulgaria. TUV is a state university divided into seven academic Faculties, among them ‘Faculty of Ecology and Social sciences’. TUV has become a university with national importance. In the last 45 years more than 40 000 students has graduated in 23 specialties. University diplomas are with European acceptance. The Technical University of Varna is a state university with a history of academic excellence. The university trains students in a variety of career fields of the technical sphere of human knowledge according to the state classification:


-  Technical Sciences;
-  Natural Sciences, Mathematics and Informatics;
-  Social and Economic Sciences;
Technical University of Varna provides education in one of the following forms:
-  full time
-  part time
- distance education


TU Varna is a leading research centre in renewable energy systems, ecology, software technologies. There are more than 40 research projects running now with a total year budget above 5 million EUR. TU Varna has established contacts in research and didactical areas with many leading Universities of Europe and outside Europe. Research and society-oriented activities realized in TUV: 1) Stable connections with leading companies and the municipality of Varna; 2) Creation of specialized centers; 3) Research financed by own funds; 4) Organization of business-incubators and High-Tech centers.


The Distance Education Centre at the University was established in 1998 under a large PHARE project, financed by the EU. More than 15 projects has been successfully performed through the past 12 years. For two years, it has been providing consultancy language courses and support to the starting e-learning system in Bulgaria. The Department of INDUSTRIAL DESIGN at Technical University- Varna is structurally located in Faculty of Mechanical Engineering and Technologies. Department of Industrial Design was established as an independent unit in April 2009. Since then it has been providing training to Bachelor students in Engineering Design and doctoral students on "Ergonomics and industrial design. Research activities at the department are in the following areas:

  • Ergonomics and design
  • Visual Arts and Design
  • Engineering documentation and engineering graphics

Within the project TU Varna has role in different approaches. First of all, it is going to act as other vocational training partners in all steps of the project. It will analyze the needs of the target group and sector and current training programme contents to clearly understand the cultural – national differences of Bulgaria from other European countries in furniture applications and will develop the content in cooperation with other VET partners and will organize the testing phase. In the development stage, the experience, knowledge and skills of TU Varna Industrial Design Department and The Distance Education Centre will be used. The distance education centre at TU-Varna, with the support from the Industrial Design department and regional VET centres will provide the knowhow, methodology and practice to design and elaborate e-learning contents for online VET training and  dissemination of project products and results ICT based (blended learning, multimedia support etc.).

 

Together with these, TU Varna has great role to disseminate the project results in regional and national and international base via organizing several dissemination activities such as seminars, meetings, newsletter distribution, and so on. The organization has an important task such as providing deeply the involvement of the target group to the project thanks to the yearly connections with employer - employee organizations, VET providers and key authorities which is incredibly important for the sustainability of the project. TU Varna will also work on the translation of the content to Bulgarian language for the multilingualism of the project product.
 

 

 

www.srep.ro

 

P4: Romanian Society for Lifelong Learning

 

The Romanian Society for Lifelong Learning (SREP) aims to improve and develop the teaching/learning methods and contexts, improve the degree of involvement in the learning process and the evaluation criteria; ensure easy and permanent access to quality information and advice on educational opportunities; adapt lifelong learning opportunities to the demands of a modern society. Size of institution: 15 full time, 20 part time staff, and learners over 150. At the present SREP is coordinator of one Daphne III project: “BE supportive, NOT violent! Positive parenting for happy children!” (Nr. Ref. JUST/2010/DAP3/AG/1059-30-CE-0396518/00-42) and just ended a Grundtvig project: BASIC-LIFE and 2 Europe for Citizens projects: Contribute to change: young women in political careers and Dialogue with EU in which it is coordinator. SREP has been partner in many European projects and has expertise in project management and quality assurance. SREP has developed and implemented training programmes in different fields such as Interactive workshops with role play and scenarios regarding women involvement in political life, Computer courses for grandparents, Free online course for medical care takers, Active citizenship courses for adults in Iasi, Workshops on EU policies and active citizenship for adults, Workshops with trainers and teachers on issues of e-learning, blended learning and ways to access, European funds, developed and implemented within different European projects, E-learning course for service and maintenance technicians for photovoltaic installations workers within the solar energy sector, Development of courses and teaching materials for the visually and sensory impaired people on issues of climate change, solar system.  
SREP is the representative of Romany which is one of the important earthquake risk areas of Europe within the project. It has experienced major earthquakes such as lived in 1977, left 1650 dead and 10,000 injured. The seismic areas affecting over 60% of the population, so it is very important to know to protect ourselves where the incidence of such natural phenomena.


Currently there are different vocational trainings for people wishing to work within the furniture production sector as unqualified workers or of low qualification. Also, there are different types of paid courses about furnishing and decoration which do not mention issues of safety. Besides, in 2008, 3,3% of the total value of exports from Romania were represented by furniture exports, while the imports constituted only 0,9% of the total. According to the Association of Furniture Producers in Romania (APMR), sales of furniture were in the first six months of the year 2009 amounted to EUR 767.8 million.  Within EU Romania occupied in 2009 the 13rd place in furniture exports and the 20th place in furniture imports, with a total value of communitarian commerce of furniture of almost 40 billion Euro. In 2009 there were around 56.800 workers in this domain and their number was in decline. In the first semester of 2010 it continued to decrease with 13,4 % (7 600 persons).

 

It is clearly stated above Romania needs to have the project, SISMILE to improve the furniture industry and to strengthen the prevention inside buildings against the earthquake risks. The role of the SREP in the project implementation is analysing the content of the current training programmes and the target group to state their preferences and needs, development of the eLearning content which will be tested by a pilot group set up from furniture workers or/and manufacturers, organizing the testing phase, realizing several dissemination activities. The final seminar, thematic meetings, brochures, press releases, internet advertisement, searching for silent partners, accreditation works, translation of educational materials, presentation of the project to the VET providers and etc. are some of the dissemination activities which will be done by SREP. SREP will also attend the transnational partnership meetings and work on the project management.
 

 

 

 

www.iekep.gr

 

P5: The Institute of Training & Career Guidance (IEKEP)

 

The Institute of Training & Vocational Guidance (IEKEP) founded in 1990, is a private non-profit organization, functioning in the region of Attica as an accredited vocational training center (No 12101107 by Greek Ministry of Employment). 
Its main activities include:
a) Training services for professionals of various specialties as well as unemployed, covering a wide range of sectors such as constructions, environment, ICT, tourism, culture, basic skills etc.
b) Research activities, mostly on vocational guidance, in cooperation with Public Organizations, European Organizations, Universities etc,
c) Planning, implementation and coordination of numerous national and European projects in cooperation with other national and European organizations
d) Development of educational material and ICT-based tools.


IEKEP has over 20 years of expertise in Vocational Guidance (more than 600 vocational training programmes/over 200.000 hours of vocational training/over 12.000 trainees) as well as administration, audit and management procedures. Being an accredited Vocational Center, its structure includes, according to the relevant national framework, a Manager, a Training Manager and a Training Coordinator, all experienced and accredited professionals. It also employees 3 experienced executives as administrative staff and has a long standing cooperation with a network of at least 50 experts – trainers covering a wide range of sectors. Its function complies with the relevant administrative framework set by the Greek state, including an integrated monitoring and evaluation system running through all its activities.


Through its Training Manager, IEKEP is a member of the Lifelong Guidance Expert Group founded in 2002 by the European Commission.
The role of IEKEP in the project is acting as a VET developer and realizing all activities related with this issue. IEKEP will be responsible for:


a. the realization of research activities as regards the target group so as to adapt the content of the training program to the specific needs deriving from national differences.
b. approaching and sensitizing the target group, sector representatives, stakeholders and key authorities in order to ensure their involvement in the implementation of the project.
c. contributing to the development of the training program and translating it into Greek
d. implementing and evaluating the pilot stage in Greece
e. disseminating the results of the pilot implementation both within the partnership and  wider
f. participating in the revision of the content
g disseminating the final product through activities such as dissemination meeting, web sites, press connections, thematic conferences, meetings with the VET provider organizations, etc

h. mainstreaming activities involving meetings and consultation with key- authorities and accreditation bodies in order to promote the use of the results into standard training programs given the fact that Greece is a country of high seismic hazard.
 

 

 

 

www.ueanet.com

 

P6: The European Furniture Manufacturers Federation

 

The UEA is the European association representing the furniture industry (turnover: 98 billion Euros in EU27, more than 1.4 million employees in more than 130,000 SME's). It has 27 national member associations in the countries; Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia, Malta, Moldova, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Spain, Turkey, Ukraine and United Kingdom. It informs its members about EU issues and legislation and represents the industry within the European authorities.


It aims;
- To maintain and to promote permanent contact between the member industrial organizations and to act as the voice of the furniture manufacturing industry towards other trade organizations, all EU authorities and international organizations such as the WTO, OECD, UNIDO, ETC.


- To establish and represent the general interests of European furniture while ensuring the greatest possible influence on the rules, decisions and directives made or issued by international organizations and authorities.
- To ensure a systematic and a complete awareness among its members of industrial, technical, fiscal, economic, social and research problems of the European furniture industry as well as about the regulations, decisions and directives relating to the industry made at European or international level.
- To act as a link between the furniture organizations in the European countries in connection with the promotion of the sales of furniture in all markets.
- To maintain and strengthen a flow of information between the UEA member federations and the furniture industry at large and to act as a forum of arbitration for the friendly settlement of disputes which may arise between members or individual member enterprises of member federations.
- To represent and promote the furniture industry in its various aspects.
- To this end to bring about its co-operation with national and international exhibitions.
- To promote training of personnel and, in general, to act as a provider of services for the furniture industry.
- To represent the employers in the EU furniture sectoral social dialogue.

Since the mid-nineties, the UEA has successfully managed and implemented various EU-wide projects in areas such as industrial cooperation, environment, technology, information technology, PHARE and OBNOVA programs, social dialogue, … The UEA has managed some 20 projects whose budget ranged from 150,000 to 2 million Euros. All the projects have been implemented on time, delivered outstanding results and deliverables and have never met any financial problem or difficulties between partners.

 

The UEA will undertake any necessary research, survey and training activities during the implementation of the project. UEA has a great role during the realization of analysis in WP2. It will circulate the questionnaires which aim to understand the TG and TS's needs and preferences and will gather the feedbacks of them and will report. The other important roles of this partner are in the piloting stage and dissemination activities. UEA will organize their members for attending the piloting and will report the feedbacks of the piloting stage attendees. In dissemination work package, UEA will organize the main dissemination conference in its country and realize the other activities related with dissemination and exploitation. It is also responsible to realize its tasks about implementation of the project such as development of the eLearning package, attending to the meetings and the other tasks which will be given by the applicant. UEA mainly will be the face of the TG and TS within the project and guarantees the deeply involvement of the members to the project in different steps.
 

 

 

www.palazzospinelli.org

 

P7: PALAZZO SPINELLI PER L'ARTE E IL RESTAURO ASSOCIAZIONE NO PROF

 

The Association Palazzo Spinelli was founded in 1998 as a centre for the training, specialization and updating for professionals who work in the field of restoration, of cultural and historic heritage, artistic and creative productions. The experience gained throughout the years marked by more than 1,000 active courses and about 100 interventions on cultural tourism enhancement. Given these facts, the Association aims to contribute to the protection of international cultural patrimony, through appropriate initiatives finalized to develop and validate cultural, artistic and tourism activities, using the cooperation and dialogue between cultures in the mutual respect of the individual differences. To fulfill this aim the Association carries out lots of activities in Italy and abroad – across a network of partnerships that include more than 300 organizations as well as public and private institutions – such as management of events of scientific-cultural interest in the diffusion of the knowledge of the artistic; organization, consulting and management at all levels, of schools and training courses, specialization and refresher courses; and editing and printing publications and studies, also via electronic and multi-media formats. The Association “Palazzo Spinelli” managed the following projects:


ARGOMED-finalized with the construction of a series of databases and multilingual glossaries for the artistic techniques and restoration.
PLASTER-finalized with the construction of a series of databases and multilingual glossaries for the artistic techniques of restoration of gypsum, stucco, artificial stone.
RESELTAM-Development of web-bases education module for the craftsmen working in restoration sector to receive a vocational training according to European Quality Standardization.


Palazzo Spinelli has been providing interior design trainings for years and Palazzo Spinelli aims to develop and transmit cultural knowledge, methods, techniques that are useful for inclusion in the field of interior design and furniture design, all through constant contact with engineers specializing in different techniques. Disciplines interact in an educational focus on real issues of design that students develop in close collaboration with professionals in the field. Particularly, concerning the evaluation, control and reduction of the seismic risk, the curriculum of the interior design training intends to provide specific and detailed knowledge on issues and methods for seismic classification, hazard evaluation, micro-zoning, seismic design of buildings and securing new and existing private and public sectors. The training objectives will be divided into two specific strands separately but interact extensively with each other: the definition of the actions and the identification of the response. The curriculum aims to form experts in the field of seismic hazard in regional offices operating in local, provincial and municipal authorities, responsible for planning and management of land and buildings, both in private and practice.

 

Within SISMILE project Palazzo would like to share these knowledge and expertise by involving all steps of the project.  Analyzing of the current situation and application details, development of the content of the eLearning, testing it with a pilot group and providing usage of the project results by several dissemination activities are roles of the Palazzo in the project. Especially in dissemination, Palazzo has a strong capacity thanks to the activities and strong collaboration with other VET providers, local authorities, employers and other stakeholders which are based on long years’ experiences. Palazzo organizes International Restoration and Art Fair every year and lots of VET providers from different European countries attend this fair which also provides education in subject of furniture and Palazzo plans to present the project in this fair too. Palazzo will also work on the translations of the products to Italian language.

 

 

 

www.aidima.es

 

P8: AIDIMA Furniture, Wood and Packaging Technology Institute

 

AIDIMA: Furniture, Wood, Packaging and Related Industries Technology Institute - is a non-profit private research association, founded in 1984. It is an association of companies and is registered at the Spanish Inter-ministerial Commission for Science and Technology.


Nowadays AIDIMA has 140 employees and has around 700 companies associated and more than 1000 clients.


AIDIMA’s main aim is to contribute to enhance competitiveness of the furniture, wood, packaging and related industries, focusing on quality, training, information, health & safety, knowledge, market analysis, environmental issues, as well as on promoting innovation for a better business management in the fields of design, production and processes, marketing and export boosting.


AIDIMA contribute to improve the competitiveness of the enterprises throw the following main activities and departments:


1. Research & Technological Development, Innovation
2. Quality
3. Environment
4. Packaging
5. Logistics
6. Information Technologies
7. Training & Human Resources
8. Market Research & Business Strategy
9. Communication & Knowledge Transfer
10. European & International Affairs


AIDIMA has also a training center on-line for different levels, which can provide efficient solutions for this type of learning.


The affiliated companies are part of one of the most specialized and prestigious RTDI centres in the world.


Within the project, AIDIMA will develop tasks as partner in the project. In the analysis stage, it will realize the analysis related with the target group preferences and current applications in the furniture design/production training concerning national differences. In the development stage, the organization will develop the content together with other VET provider partners and translate the content to its national language. After development, the content will be tested by the target group members and realization of the testing stage in Spain will be under the responsibility of AIDIMA.

 

The revision of the content according to the feedbacks of the piloting stage participants, organization of the national dissemination conference, attending to the partnership meetings, reporting, financial and

administrative management in organizational level, dissemination and exploitation of the project results, and respecting to the quality assurance rules within the project are the main roles of AIDIMA. 

 

AIDIMA will ensure the deep involvement of the target group – sector members to the project implementation and disseminate the product to the target group as wide as possible. Besides, it will present the project in national or/and international events related to the subject and inform about the results to the current education systems of the country.
 

 

 

 

http://www.yamaguchi-u.ac.jp/english/

 

Third country partner: Yamaguchi University, Graduate School of Sci. and Engr.

 

The Faculty of Engineering, Yamaguchi University, Japan was established in 1950 and is located in Ube city, Yamaguchi Prefecture.  It has acquired a reputation for active engineering research and high-quality education in seven departments. The Graduate School of Science and Engineering offers Master’s course in 8 majors with 230 student’s enrollment per year and Doctor’s course in 5 majors.  The Faculty and The Graduate School together are supported with over 200 Academic staff members and 60 technical and administrative personnel. 

 

Graduate school department majors of Environmental Science and Engineering, Civil Engineering, Kansei (Architecture and Human Perception) Engineering are specially involved in researches to protect built environments of buildings, infrastructures, lifelines and urban environment against earthquakes and other natural disasters, modeling and applying damage mitigation and planning. Aiming to reduce and minimize human and physical damages, and societal impacts of disasters, it has good and long lasting collaboration with local governments and municipalities in western part of Honshu and Kyushu region for learning from real public needs, from field studies of disasters and dissemination of earthquake research findings and new technologies. It also promotes mutual collaborative researches with private corporations and organizations for practical application and innovative technologies. The graduate school also accepts many foreign students especially from Asian and Pacific countries, shares up-to-date knowledge of practices for environmentally sustainable development and disaster mitigation, and develops advanced technologies for such purposes. 


Yamaguchi University will be the representatives of the Japan in the project which is well – known about the knowledge and experience about earthquakes and its prevention all over the world. The Japanese archipelago is located in an area where several continental and oceanic plates meet. This is the cause of frequent earthquakes and the presence of many volcanoes and hot springs across Japan. Many parts of the country have experienced devastating earthquakes and tidal waves in the past. Because of these dreadful experiences in the country, the seismology science and related with it, structural and non-structural risks prevention knowledge has an important role in the current training systems. The scientists have been working in these issues for years and developed several different training programmes for public and specific target groups. Yamaguchi University has been involved in some training developments and implemented some of them for years.

 

The University would like to share its knowledge and experience with European partners in this project. The experts of the University will actively involve the development of the e-Learning system about designing of the non-structural elements against the earthquake risk inside buildings which targets the furniture sector workers / manufacturers. The education programs content which is currently implemented in our country will be transferred to the project by the Yamaguchi University. The University will also help to adapt this knowledge to European countries necessities.