EN - TR - BUL - GRK - IT - ES

Despre Proiect

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Industria de mobilă este una din cele mai dezvoltate industrii de producţie din Europa. Sectorul trebuie să aibă un punct inovator în abordarea conceptului pentru a concura piaţa de producţia a mobilierului din Asia care se află într-o continuă dezvoltare. Programele VET trebuie îmbunătăţite în paralel cu sectorul. În prezent, furnizorii VET au programe de educare care sunt nu acoperă în mod cert nevoile inovatoare sectoriale şi se concentrează pe aspectele tehnice, nu pe design. Design-ul este luat în considerare la nivel universitar şi pe măsură ce sectorul se bazează în principal pe IMM-uri care nu pot angaja designeri, abordarea conceptului este luat în considerare parţial în situaţia actuală. În cadrul acestui proiect, am dori să creăm o nouă oportunitate de muncă pentru reprezentanţii din sector care au legături directe cu viaţa umană!

 

Proiectul se focalizează pe prevenirea pierderii de vieţi, de proprietăți şi funcţionalitatea clădirilor în timpul cutremurelor prin producţia de elemente non-structurale luând în considerare riscurile. Din punctul de vedere școlilor vocaționale şi din punctul de vedere al ştiinţei seismologice, elementele non-structurale nu au fost luate în considerare la nivel european. Mai mult de 300 mii de oameni au decedat şi 260 milioane de locuitori se află sub riscul unui cutremur în UE.

 

 Proiectul SISMILE ar dori să creeze un pachet e-Learning cu privire la tehnicile de design cu privire la prevenirea riscurilor cauzate de elementele non-structurale din interiorul clădirilor pe parcursul cutremurelor pentru lucrătorii şi producătorii de mobilier. Acest e-Learning va forma membrii grupului ţintă prin intermediul creării unei simulări în lumea reală şi prezentarea efectelor elementelor non-structurale create corect sau fals locuitorilor pe parcursul dezastrelor. Conţinutul instructajului va fi multilingvistic (EN, TR, IT, SP, GR, BU, RO) şi naţional – diferenţele culturale ale ţărilor partenere vor fi implicate. Programul de formare poate fi utilizat ca parte din sistemele de formare informale, non-formale şi formale, însă în acelaşi timp poate fi utilizat individual. Va fi creat de cooperările a 8 organizaţii din 7 ţări.

 

Confruntarea cu problemele contemporane din industria mobilei, programele de educare trebuie, de asemenea, să fie contemporane, simple de actualizat, sa beneficieze de raportul calitate-preţ. În vederea acoperirii carenţelor din sector denumite „produse personalizate” trebuie, de asemenea, luate în considerare în programele educaţionale. Din nefericire programele educaţionale actuale au la bază partea tehnică a producţiei. În ultimii ani, abordarea conceptului în producţia de mobilier se dezvoltă în mod continuu, însă statisticile indică că este suficientă concurenţa cu Asia care prezintă cea mai mare creştere a consumului aparent de mobilier. Globalizarea modifică structura industriilor intensive de muncă, cum ar fi industria mobilei. În afară de aceasta, există un subiect important care nu a fost luat în considerare ca subiect de concept pentru producţia de mobilier până în prezent, cum ar fi „crearea elementelor non-structurale în interiorul clădirilor împotriva riscurilor cauzate de cutremure” care este cel mai periculos dezastru din Europa.  

 

Pentru a înţelege importanţa beneficiilor rezultatului proiectului, este importantă observarea cifrelor din Europa referitoare la dezastrul cutremurului. Istoria Europei este plină de dezastre seismice care au costat sute de mii de vieţi şi milioane de Euro pentru pagubele produse proprietăţilor. Riscul cutremurului încă continuă şi nu va lua niciodată sfârşit, iar populaţia aflată în zone seismice depăşeşte 260 milioane de locuitori în prezent. Subiectul proiectului reprezintă un aspect transfrontalier şi transnaţional care nu a fost în prezent focalizat prin programele educaţionale. Cu ajutorul cercetării scopului proiectului, reducerea de pierdere de vieţi, proprietăţi şi sustenabilitate cauzate de cutremure se vor diminua.

 

Acest proiect va pune accentul pe acest subiect şi prin intermediul acestuia va împuşca doi iepuri cu un singur glonţ. În primul rând industria mobilei va avea un subiect nou pe care se va axa şi de a spori aria de angajare şi în cel de al doilea rând riscurile cauzate de elementele non-structurale pe parcursul cutremurelor se vor diminua.

 

În concluzie, rezultatele proiectului vor avea o multitudine de obiective:

1) Lucrătorii şi producătorii din industria mobilei vor fi formaţi cu privire la tehnicile de aplicare referitoare la elementele non-structurale din interiorul clădirilor pentru a preveni riscurile de cutremur.  
2) Lucrătorii şi producătorii formaţi vor aplica aceste tehnici clădirilor din zonele europene cu risc seismic şi vor obţine profit din acestea.
3) Acest profit va spori gradul de angajare în industria mobilei
4) Aplicarea acestor tehnici vor reduce riscurile şi pierderile de vieţi, proprietăţi etc.