EN - TR - BUL - RO - IT - ES

Σχετικά με το Έργο

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Το Έργο SISMILE θα δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό πακέτο τηλε- κατάρτισης (eLearning) σχετικά με τις τεχνικές σχεδιασμού για την πρόληψη των κινδύνων που προκαλούνται από μη - δομικά στοιχεία στο εσωτερικό των κτιρίων στους σεισμούς, για τους εργαζόμενους και τους κατασκευαστές επίπλων. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα εκπαιδεύσει τα μέλη της ομάδας στόχου μέσω ενός «προσομοιωμένου» κόσμου, δείχνοντας τα σωστά ή λάθος σχεδιαστικά αποτελέσματα των μη-δομικών στοιχείων για τους ενοίκους κτιρίων κατά τη διάρκεια των σεισμικών καταστροφών. Το περιεχόμενο της κατάρτισης θα είναι πολύγλωσσο (EN, TR, IT, SP, GR, BU, RO), ενώ θα συνυπολογιστούν στο σχεδιασμό του οι εθνικές - πολιτισμικές διαφορές των χωρών - εταίρων. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέρος της σημερινής άτυπης, μη τυπικής και τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά την ίδια στιγμή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά. Θα δημιουργηθεί από τις συνεργασίες των 8 οργανισμών από 7 χώρες.

 

Αντιμετωπίζοντας τα σύγχρονα προβλήματα του κλάδου των επίπλων, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, πρέπει να είναι σύγχρονα, με ανανεωμένες πληροφορίες και μη κοστοβόρα,. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κάλυψη των αδυναμιών του τομέα που ονομάζεται «προσωποποιημένα προϊόντα". Δυστυχώς τα τρέχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα δίνουν βάση στο τεχνικό μέρος της παραγωγής. Τα τελευταία χρόνια η προσέγγιση του σχεδιαστικού μέρους των επίπλων αναπτύσσεται συνεχώς, αλλά οι στατιστικές δείχνουν ότι δεν είναι αρκετή για να ανταγωνιστούν την Ασία, η οποία παρουσιάζει την μεγαλύτερη αύξηση στην αγορά επίπλων. Η παγκοσμιοποίηση αλλάζει τη δομή έντασης της εργασίας βιομηχανίες, όπως η βιομηχανία επίπλων. Εκτός αυτού, υπάρχει ένα σημαντικό θέμα το οποίο δεν έχει θεωρηθεί ως ένα θέμα σχεδιασμού για την παραγωγή επίπλων μέχρι τώρα, όπως ο "σχεδιασμός των μη - δομικών στοιχείων στο εσωτερικό των κτιρίων έναντι των κινδύνων που προκαλούνται από τους σεισμούς», η οποία είναι η πιο επικίνδυνη πιθανή καταστροφή για την  Ευρώπη.

 

Η κατανόηση του μεγέθους των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων του Έργου, προϋποθέτει την εξέταση των ευρωπαϊκών στοιχείων που σχετίζονται με την καταστροφή του σεισμού. Η Ευρωπαϊκή Ιστορία  είναι γεμάτη από τις καταστροφικούς σεισμούς που στοίχισαν την ζωή σε  εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και σε εκατομμύρια ευρώ περιουσιών. Ο σεισμικός κίνδυνος συνεχίζεται και αυτό είναι ένα γεγονός που δεν θα εκλείψει ποτέ. Ο πληθυσμός στην ευρύτερη σεισμική περιοχή είναι πάνω από 260 εκατομμύρια άνθρωποι. Αντικείμενο του έργου είναι ένα διασυνοριακό και διακρατικό ζήτημα στο οποίο δεν έχει επικεντρωθεί κανένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι τώρα. Μέσω από την επίτευξη του στόχου του προγράμματος, ο βαθμός κινδύνου απώλειας της ζωής, της ιδιοκτησίας εξ αιτίας των σεισμών, θα πρέπει να μειωθεί.

 

Το Έργο θα επικεντρωθεί σε αυτό το θέμα και θα δώσει ταυτόχρονα λύσεις σε δύο τομείς. Κατ 'αρχάς στη βιομηχανία επίπλων, καθώς  θα έχουν ένα νέο αντικείμενο εργασιών – συνεπώς απαντά και στην αύξηση της απασχόλησης και, δεύτερον, στην μείωση των κινδύνων που προκαλούνται από την σεισμική «συμπεριφορά» των μη-δομικών στοιχείων κατά την διάρκεια των σεισμών.

 

Ο εκπαιδευτικός κύκλος – ροή  του Έργου απεικονίζεται ως εξής:
1) οι εργαζόμενοι και οι κατασκευαστές επίπλων θα εκπαιδευτούν σε εφαρμοσμένες πρακτικές σχετικά με τα μη – δομικά υλικά εντός κτιρίων για την μείωση του ρίσκου των σεισμών.
2) αυτά τα εκπαιδευμένα πια στελέχη θα εφαρμόσουν τις καινοτόμες πρακτικές στα κτίρια και πιθανά θα αποκτήσουν επιπλέον κέρδος από αυτές τις εφαρμογές.
3) το κέρδος θα αυξήσει την απασχολησιμότητα στο τομέα της κατασκευής επίπλων
4) η εφαρμογή των τεχνικών θα μειώσει το ρίσκο και τις απώλειες ζωής και περιουσίας εξαιτίας των σεισμών.