EN - TR - RO - GRK - IT - ES

Добре дошли на сайта на проект SISMILE

„SISMILE – Повишаване на професионалните умения за справяне с риска от земетресения във вътрешността на сградите” е европейски проект на Програмата за Обучение през целия живот – проект с международно участие Леонардо с референтен номер 517560 LLP-1-2011-1-TR-LEONARDO-LMP

 

РАБОТЕН ПАКЕТ

 
image
  • Мениджмънт/Управление
  • Приложение/Изпълнение: Анализ на предпочитанията за обучение и националните различия в реализацията и сеизмологичната устойчивост на различните страни.
  • Приложение/Изпълнение: Разработване на он-лайн средства и учебно съдържание
  • Приложение/Изпълнение: Разработване на система за тестване и оценка на обучението
  • План за качество
  • Разпространение
  • Използване на резултатите
 

click for detail